Συνάντηση εργασίας Δημάρχου με το νέο Πρόεδρο του ΤΤΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου