ΣυμμαΧία Αξιών: Ώρα μηδέν για το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χίου