Συμμαχία Αξιών: Μέτρα πρόληψης της πανδημίας, τώρα