Στο Συμμαχικό Αεροπορικό Στρατηγείο της Σμύρνης και η Χίος την Ημέρα των Εθνών