Στο Ναυτικό Όμιλο Χίου για 10 χρόνια οι εγκαταστάσεις της Μπέλα Βίστα