Στις 15 Σεπτεμβρίου στον Καστρομηνά η συναυλία Μάλαμα - Παπακωνσταντίνου