Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η Παθολογική Κλινική