Στη Βουλή η απειλούμενη κατάσχεση από Τράπεζα σε βάρος του Χιώτη τυπογράφου Γιάννη Παληού