Στη Διεθνή έκθεση του Λονδίνου “World Travel” η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου