Σήμα «μόνιμου κατοίκου» για όσους μένουν στην περιοχή εφαρμογής της Ελεγχόμενης Στάθμευσης