Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου σε κανένα σχολείο;