«ΣΕΞαιρετικό» - 5ο Stand Up Comedy στη Χίο από «φοιτητές της πλάκας»