Σεμινάριο εκπαίδευσης για 20 άτομα από την ΕΣΑΜΕΑ και μία θέση συντονιστή