Σειρά ζητημάτων έθεσε η Διευθύντρια του Δ.ΙΕΚ Χίου στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης