Σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού στην Αθήνα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου