Σε διαγραφή οδηγεί η σύγκρουση Λαμπρινούδη- Μυριαγκού