Ρίχνει το βάρος στο πρόγραμμα και όχι σε ψηφοθηρικές τακτικές η ΣυμμαΧία Αξιών του Κ. Τριαντάφυλλου