Ψυχική και κοινωνική στήριξη για τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ