Π.Σ.Α.μεΑ.: Ο αγώνα συνεχίζεται και η συμμετοχή μας είναι απαραίτητη