"Πρόσκληση για κάλυψη οργανικών θέσεων στην Ε.Ε σε ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες!"