Προσφυγικό: Ευρωπαϊκές ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, ασφαλείς προσφυγικές δίοδοι και έμφαση στην οργάνωση της υποδοχής των προσφύγων