Προγραμματική σύμβαση για την «κατασκευή κλειστής αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων» στα Ψαρά