Πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας με επιδότηση έως 14.800€