Το πρόγραμμα για τον τελευταίο ψεκασμό δακοκτονίας