Πώς χάνονται τρεις μισθοί λόγω των κυβερνητικών μέτρων