Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί, δημιουργικά καλοκαιρινά εργαστήρια