Παθολογοανατομικό εργαστήριο στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου