Παρέμβαση Α. Μιχαηλίδη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για θέματα υγειονομικών δομών της Χίου