Παράσταση διαμαρτυρίας θεραπευτών Ειδικής Αγωγής σήμερα έξω από τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ Χίου