Παραμένει στο τιμόνι της αδελφότητος "Κοραής" ο Γιώργος Δανιήλ