Το παιχνίδι των ισχυρών με τη «διχόνοια» και την «ομόνοια»