Π. Δημητρακόπουλος: Κύριος άξονας της πολιτικής μας η ενεργή συμμετοχή των πολιτών