Όταν στην πέφτουν οι τζουτζέδες* του συστήματος...