«Ως εδώ!» - Trailer για την προώθηση του έργου που επιτελεί το «Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών»