"Ώρα ευθύνης: οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων σε κίνδυνο λόγω κακοκαιρίας"