Ολοκληρώθηκε η συντήρηση στους δρόμους της βόρειας Χίου