«Όλοι εναντίον όλων στο κουβάρι των θανάσιμων αντιθέσεων Μόνη διέξοδος η λαϊκή αντεπίθεση»