Όλες οι αλλαγές στο Λύκειο: Μείωση μαθημάτων και διαφορετικές εξετάσεις