«Οι πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν, να μη δώσουν δεκάρα τσακιστή»