Οι μονοδρομήσεις ως «αναγκαίο κακό» (η περίπτωση του Βροντάδου)