"Οι μηχανικοί βοηθούν να φτιαχτούν σπίτια, όχι να χαθούν"