Οι κάτοικοι των χωριών της Αμανής χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη