Οι 6 βασικές αλλαγές στα νοσοκομεία με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας