Όχι στις προτάσεις Μουζάλα από το Δημοτικό Συμβούλιο