Ο ΣΦΟ ανάβει το χριστουγεννιάτικο δένδρο στην Αιγνούσα