"Ο πατριωτισμός δεν μετριέται στα μέτρα του ύψους του ιστού, ούτε στο μέγεθος της σημαίας"