Ο Γιώργος Επιτροπάκης Πρόεδρος στου Δ.Σ. του Νοσοκομείου