Νίκη ΝΟΧ στο φιλικό με την τουρκική Ι.Υ.Ι.Κ. στη μνήμη του Κ. Βούλικα