Νέο Δ.Σ. στην Χιακή Αδελφότητα Αττικοβοιωτίας "ο ΚΟΡΑΗΣ"