Να συζητηθεί άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα του 5ου Δημοτικού ζητά ο Τριαντάφυλλος